دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
حقوق اساسی 3

حقوق اساسی 3

ناشر:پیام نور
135,000 ریال121,500 ریال

تخفیف:10%

حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 2

ناشر:پیام نور
250,000 ریال225,000 ریال

تخفیف:10%

ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ناشر:پیام نور
110,000 ریال99,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما متون حقوقی 4

راهنما متون حقوقی 4

ناشر:پیام دانشگاهی
250,000 ریال225,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما قواعد فقه 1

راهنما قواعد فقه 1

ناشر:پیام دانشگاهی
350,000 ریال315,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما متون حقوقی 3

راهنما متون حقوقی 3

ناشر:پیام دانشگاهی
250,000 ریال225,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما بازرگانی بین الملل

راهنما بازرگانی بین الملل

ناشر:پیام دانشگاهی
120,000 ریال108,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما حقوق تطبیقی

راهنما حقوق تطبیقی

ناشر:پیام دانشگاهی
400,000 ریال360,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما حقوق مدنی 5

راهنما حقوق مدنی 5

ناشر:راه (مهر خاور)
370,000 ریال277,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق مدنی 1

راهنما حقوق مدنی 1

ناشر:راه (مهر خاور)
280,000 ریال210,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق مدنی 3

راهنما حقوق مدنی 3

ناشر:راه (مهر خاور)
330,000 ریال247,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق جزای اختصاصی 4 ( جرایم علیه شخصیت معنوی )

راهنما حقوق جزای اختصاصی 4 ( جرایم علیه شخصیت معنوی )

ناشر:راه (مهر خاور)
200,000 ریال150,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما ادله اثبات دعوا

راهنما ادله اثبات دعوا

ناشر:راه (مهر خاور)
270,000 ریال202,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما آیین دادرسی مدنی 3

راهنما آیین دادرسی مدنی 3

ناشر:راه (مهر خاور)
310,000 ریال232,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق کار 79

راهنما حقوق کار 79

ناشر:راه (مهر خاور)
220,000 ریال165,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق اداری 1  حقوق 66

راهنما حقوق اداری 1 حقوق 66

ناشر:راه (مهر خاور)
210,000 ریال157,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما متون حقوقی 3 و 4

راهنما متون حقوقی 3 و 4

ناشر:راه (مهر خاور)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق اداری 2  کد 67

راهنما حقوق اداری 2 کد 67

ناشر:راه (مهر خاور)
240,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق محیط زیست  78

راهنما حقوق محیط زیست 78

ناشر:راه (مهر خاور)
200,000 ریال150,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما روش تحقیق حقوق و جغرافیا  36

راهنما روش تحقیق حقوق و جغرافیا 36

ناشر:راه (مهر خاور)
240,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق مدنی6

راهنما حقوق مدنی6

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
190,000 ریال142,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما قواعد فقه 1

راهنما قواعد فقه 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال187,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق تجارت 3

راهنما حقوق تجارت 3

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
210,000 ریال157,500 ریال

تخفیف:25%

« 1 2 3 4 ... 5 23 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.