دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
*امور مالی تعاونیها

*امور مالی تعاونیها

ناشر:پیام نور
10,400 ریال

ناموجود
جامعه شناسی سازمان ها

جامعه شناسی سازمان ها

ناشر:پیام نور
76,000 ریال

ناموجود
تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

ناشر:پیام نور
72,000 ریال
بررسی مسائل اجتماعی ایران

بررسی مسائل اجتماعی ایران

ناشر:پیام نور
75,000 ریال

ناموجود
مبانی جمعیت شناسی

مبانی جمعیت شناسی

ناشر:پیام نور
68,000 ریال
آمار در علوم اجتماعی

آمار در علوم اجتماعی

ناشر:پیام نور
24,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی صنعتی

ناشر:پیام نور
70,000 ریال
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

ناشر:پیام نور
76,000 ریال

ناموجود
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر:پیام نور
46,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی توسعه

ناشر:پیام نور
41,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.