دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی جهان سوم

ناشر:پیام نور
175,000 ریال157,500 ریال

تخفیف:10%

*امور مالی تعاونیها

*امور مالی تعاونیها

ناشر:پیام نور
10,400 ریال9,360 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مبانی مددکاری اجتماعی

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر:پیام نور
59,000 ریال53,100 ریال

تخفیف:10%

جامعه شناسی ایلات و عشایر

جامعه شناسی ایلات و عشایر

ناشر:پیام نور
67,000 ریال60,300 ریال

تخفیف:10%

جامعه شناسی سازمان ها

جامعه شناسی سازمان ها

ناشر:پیام نور
76,000 ریال68,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی (زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی)

مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی (زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی)

ناشر:پیام نور
68,000 ریال61,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

ناشر:پیام نور
19,000 ریال17,100 ریال

تخفیف:10%

جمعیت شناسی ایران

جمعیت شناسی ایران

ناشر:پیام نور
71,000 ریال63,900 ریال

تخفیف:10%

مدیریت بحران وریسک

مدیریت بحران وریسک

ناشر:پیام نور
49,000 ریال44,100 ریال

تخفیف:10%

تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

ناشر:پیام نور
72,000 ریال64,800 ریال

تخفیف:10%

جامعه شناسی قشرها و نا برابری های اجتماعی

جامعه شناسی قشرها و نا برابری های اجتماعی

ناشر:پیام نور
32,000 ریال28,800 ریال

تخفیف:10%

بررسی مسائل اجتماعی ایران

بررسی مسائل اجتماعی ایران

ناشر:پیام نور
75,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی روستایی

ناشر:پیام نور
30,000 ریال27,000 ریال

تخفیف:10%

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

ناشر:پیام نور
17,000 ریال15,300 ریال

تخفیف:10%

مبانی جمعیت شناسی

مبانی جمعیت شناسی

ناشر:پیام نور
68,000 ریال61,200 ریال

تخفیف:10%

آمار در علوم اجتماعی

آمار در علوم اجتماعی

ناشر:پیام نور
24,000 ریال21,600 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی صنعتی

ناشر:پیام نور
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

ناشر:پیام نور
76,000 ریال68,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

ناشر:پیام نور
46,000 ریال41,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
جامعه شناسی روستایی ( رشته اقتصاد کشاورزی )

جامعه شناسی روستایی ( رشته اقتصاد کشاورزی )

ناشر:پیام نور
30,000 ریال27,000 ریال

تخفیف:10%

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی توسعه

ناشر:پیام نور
41,000 ریال36,900 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
زبان تخصصی علوم اجتماعی 1

زبان تخصصی علوم اجتماعی 1

ناشر:پیام نور
18,000 ریال16,200 ریال

تخفیف:10%

تامین و رفاه اجتماعی

تامین و رفاه اجتماعی

ناشر:پیام نور
58,000 ریال52,200 ریال

تخفیف:10%

روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

ناشر:پیام نور
40,000 ریال36,000 ریال

تخفیف:10%

1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.