دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
متون سیاسی  به زبان خارجی 1

متون سیاسی به زبان خارجی 1

ناشر:پیام نور
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

ناشر:پیام نور
88,000 ریال79,200 ریال

تخفیف:10%

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

ناشر:پیام نور
110,000 ریال99,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
روش تحقیق در علوم سیاسی 1

روش تحقیق در علوم سیاسی 1

ناشر:پیام نور
90,000 ریال81,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنما اصول علم سیاست

راهنما اصول علم سیاست

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
120,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:25%

تاریخ تحول دولت در اسلام

تاریخ تحول دولت در اسلام

ناشر:پیام نور
52,000 ریال46,800 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
نظامیان و سیاست

نظامیان و سیاست

ناشر:پیام نور
47,000 ریال42,300 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنمای مبانی علم سیاست

راهنمای مبانی علم سیاست

ناشر:راه (مهر خاور)
85,000 ریال63,750 ریال

تخفیف:25%

راهنمای تاریخ عقاید سیاسی

راهنمای تاریخ عقاید سیاسی

ناشر:پیام دانشگاهی
80,000 ریال72,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مبانی علم سیاست

مبانی علم سیاست

ناشر:پیام نور
36,000 ریال32,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
نظام سیاسی و دولت دراسلام

نظام سیاسی و دولت دراسلام

ناشر:پیام نور
29,000 ریال26,100 ریال

تخفیف:10%

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

ناشر:پیام نور
68,000 ریال61,200 ریال

تخفیف:10%

سیراندیشه سیاسی درغرب (الف )

سیراندیشه سیاسی درغرب (الف )

ناشر:پیام نور
36,000 ریال32,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.