دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
راهنما زبان تخصصی مدیریت 1 کد 841

راهنما زبان تخصصی مدیریت 1 کد 841

ناشر:راه (مهر خاور)
270,000 ریال202,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری (2)

راهنمای زبان تخصصی حسابداری (2)

ناشر:راه (مهر خاور)
470,000 ریال352,500 ریال

تخفیف:25%

735 راهنمای زبان تخصصی مدیریت 3

735 راهنمای زبان تخصصی مدیریت 3

ناشر:راه (مهر خاور)
125,000 ریال93,750 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 1

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
350,000 ریال262,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی 2 (مدیریت) (طلایی)

راهنمای زبان تخصصی 2 (مدیریت) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
240,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق اساسی (رشته مدیریت)

راهنما حقوق اساسی (رشته مدیریت)

ناشر:انتشارات طلایی
90,000 ریال81,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت مالی 1

راهنما مدیریت مالی 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 2 (نسل سوم) (طلایی)

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 2 (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی

راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
450,000 ریال337,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما اصول حسابداری 3

راهنما اصول حسابداری 3

ناشر:انتشارات طلایی
350,000 ریال315,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت منابع انسانی

راهنما مدیریت منابع انسانی

ناشر:انتشارات طلایی
240,000 ریال216,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت تولید

راهنما مدیریت تولید

ناشر:انتشارات طلایی
230,000 ریال207,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها

راهنما مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها

ناشر:انتشارات طلایی
115,000 ریال103,500 ریال

تخفیف:10%

راهنما حسابداری صنعتی 1

راهنما حسابداری صنعتی 1

ناشر:انتشارات طلایی
310,000 ریال279,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای حسابرسی 2

راهنمای حسابرسی 2

ناشر:انتشارات طلایی
250,000 ریال225,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای ریاضیات پایه (+CD) (نسل سوم) (طلایی)

راهنمای ریاضیات پایه (+CD) (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

384 راهنما ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

384 راهنما ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

راهنما کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

ناشر:انتشارات طلایی
180,000 ریال162,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما آمار و کاربرد آن در مدیریت  جلد اول 1

راهنما آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما اصول حسابداری 1 ( اصول حسابداری و هزینه یابی )

راهنما اصول حسابداری 1 ( اصول حسابداری و هزینه یابی )

ناشر:راه (مهر خاور)
360,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:25%

راهنمای ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

راهنمای ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

ناشر:راه (مهر خاور)
350,000 ریال262,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
719 راهنما حسابداری پیشرفته 1

719 راهنما حسابداری پیشرفته 1

ناشر:راه (مهر خاور)
330,000 ریال247,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
694 راهنمای حقوق بازرگانی

694 راهنمای حقوق بازرگانی

ناشر:راه (مهر خاور)
175,000 ریال131,250 ریال

تخفیف:25%

557 راهنمای حسابداری پیشرفته 2

557 راهنمای حسابداری پیشرفته 2

ناشر:راه (مهر خاور)
270,000 ریال202,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.