دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
راهنمازبان تخصصی1و2رشته تربیت بدنی

راهنمازبان تخصصی1و2رشته تربیت بدنی

ناشر:پیام دانشگاهی
140,000 ریال126,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما آسیب شناسی ورزشی

راهنما آسیب شناسی ورزشی

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنما حرکت شناسی ورزشی

راهنما حرکت شناسی ورزشی

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنما اصول تغذیه و ورزش

راهنما اصول تغذیه و ورزش

ناشر:راه (مهر خاور)
120,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای علم تمرین 2 (همراه)

راهنمای علم تمرین 2 (همراه)

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنمای علم تمرین 1 (همراه)

راهنمای علم تمرین 1 (همراه)

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنمای حرکات ورزشی و سرودهای خاص

راهنمای حرکات ورزشی و سرودهای خاص

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

راهنمای فیزیولوژی ورزش 1

راهنمای فیزیولوژی ورزش 1

ناشر:پیام دانشگاهی
90,000 ریال81,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنمای فیزیولوژی ورزش (2)

راهنمای فیزیولوژی ورزش (2)

ناشر:پیام دانشگاهی
90,000 ریال81,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای مبانی روانی و اجتماعی در تربیت بدنی

راهنمای مبانی روانی و اجتماعی در تربیت بدنی

ناشر:راه (مهر خاور)
85,000 ریال63,750 ریال

تخفیف:25%

581راهنمای تربیت بدنی در مدارس

581راهنمای تربیت بدنی در مدارس

ناشر:راه (مهر خاور)
95,000 ریال71,250 ریال

تخفیف:25%

راهنمای علم تمرین 1 (717)

راهنمای علم تمرین 1 (717)

ناشر:راه (مهر خاور)
95,000 ریال71,250 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای علم تمرین 2 (584)

راهنمای علم تمرین 2 (584)

ناشر:راه (مهر خاور)
75,000 ریال56,250 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای کمک های اولیه

راهنمای کمک های اولیه

ناشر:راه (مهر خاور)
115,000 ریال86,250 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای اصول و مبانی تربیت بدنی

راهنمای اصول و مبانی تربیت بدنی

ناشر:راه (مهر خاور)
80,000 ریال60,000 ریال

تخفیف:25%

راهنمای بهداشت و ورزش

راهنمای بهداشت و ورزش

ناشر:راه (مهر خاور)
85,000 ریال63,750 ریال

تخفیف:25%

504راهنمای تربیت بدنی و ورزش معلولین

504راهنمای تربیت بدنی و ورزش معلولین

ناشر:راه (مهر خاور)
130,000 ریال97,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای رشد و تکامل حرکتی

راهنمای رشد و تکامل حرکتی

ناشر:راه (مهر خاور)
130,000 ریال97,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

راهنما مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

ناشر:راه (مهر خاور)
70,000 ریال52,500 ریال

تخفیف:25%

روش تحقیق در فعالیت های جسمانی  راه

روش تحقیق در فعالیت های جسمانی راه

ناشر:راه (مهر خاور)
55,000 ریال41,250 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای فیزیولوژی ورزشی1

راهنمای فیزیولوژی ورزشی1

ناشر:راه (مهر خاور)
80,000 ریال60,000 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنما فیزیولوژی انسانی

راهنما فیزیولوژی انسانی

ناشر:پیام دانشگاهی
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای زبان تخصصی (تربیت بدنی) (همراه)

راهنمای زبان تخصصی (تربیت بدنی) (همراه)

ناشر:همراه
38,000 ریال34,200 ریال

تخفیف:10%

145راهنمای آسیب شناسی ورزشی راه

145راهنمای آسیب شناسی ورزشی راه

ناشر:راه (مهر خاور)
100,000 ریال75,000 ریال

تخفیف:25%

« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.