دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
راهنمای روانشناسی در قرآن (مفاهیم و آموزه ها)

راهنمای روانشناسی در قرآن (مفاهیم و آموزه ها)

ناشر:پیام دانشگاهی
300,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای آزمون های روانشناختی 1 (گنجینه طلایی)

راهنمای آزمون های روانشناختی 1 (گنجینه طلایی)

ناشر:پیام دانشگاهی
300,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما آزمون های روانشناختی 2

راهنما آزمون های روانشناختی 2

ناشر:پیام دانشگاهی
300,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:10%

592 راهنمای آسیب شناسی روانی 2

592 راهنمای آسیب شناسی روانی 2

ناشر:راه (مهر خاور)
310,000 ریال232,500 ریال

تخفیف:25%

771 راهنما متون روان شناسی 1 به زبان خارجه

771 راهنما متون روان شناسی 1 به زبان خارجه

ناشر:راه (مهر خاور)
680,000 ریال510,000 ریال

تخفیف:25%

روانشناس هوش و سنجش آن 128

روانشناس هوش و سنجش آن 128

ناشر:راه (مهر خاور)
270,000 ریال202,500 ریال

تخفیف:25%

475  راهنما روانشناسی پویایی گروه

475 راهنما روانشناسی پویایی گروه

ناشر:راه (مهر خاور)
260,000 ریال195,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما روانشناسی شخصیت 851

راهنما روانشناسی شخصیت 851

ناشر:راه (مهر خاور)
470,000 ریال352,500 ریال

تخفیف:25%

508 راهنما کاربرد آزمون های روانی

508 راهنما کاربرد آزمون های روانی

ناشر:راه (مهر خاور)
220,000 ریال165,000 ریال

تخفیف:25%

335  راهنمای آموزش و پرورش تطبیقی

335 راهنمای آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر:راه (مهر خاور)
440,000 ریال330,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما روانشناسی تربیتی 251

راهنما روانشناسی تربیتی 251

ناشر:راه (مهر خاور)
360,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:25%

349 راهنما روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

349 راهنما روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

350 راهنما متون روانشناسی 1 به زبان خارجه

350 راهنما متون روانشناسی 1 به زبان خارجه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
550,000 ریال412,500 ریال

تخفیف:25%

355 راهنمای بهداشت روانی

355 راهنمای بهداشت روانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
390,000 ریال292,500 ریال

تخفیف:25%

370 راهنما روان شناسی احساس و ادراک

370 راهنما روان شناسی احساس و ادراک

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

376 راهنمای روانشناسی رشد 2

376 راهنمای روانشناسی رشد 2

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
195,000 ریال146,250 ریال

تخفیف:25%

371 راهنما کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

371 راهنما کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
350,000 ریال262,500 ریال

تخفیف:25%

340 راهنمای روان شناسی رشد 1

340 راهنمای روان شناسی رشد 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

344 راهنمای روان شناسی پویایی گروه

344 راهنمای روان شناسی پویایی گروه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
190,000 ریال142,500 ریال

تخفیف:25%

825 راهنما آشنایی با کتابخانه

825 راهنما آشنایی با کتابخانه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

817 راهنما روان شناسی شناختی

817 راهنما روان شناسی شناختی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

829 راهنما نظارت و راهنمایی تعلیماتی

829 راهنما نظارت و راهنمایی تعلیماتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.