دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

ناشر:پیام نور
75,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ارشد جغرافیا

جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ارشد جغرافیا

ناشر:پیام نور
54,000 ریال48,600 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
راهنما درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis

راهنما درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis

ناشر:استاد (خردمندان)
60,000 ریال45,000 ریال

تخفیف:25%

متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ناشر:پیام نور
21,000 ریال18,900 ریال

تخفیف:10%

راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی2

راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی2

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
150,000 ریال112,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی1

راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
120,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای هوا و اقلیم شناسی

راهنمای هوا و اقلیم شناسی

ناشر:پیام دانشگاهی
80,000 ریال72,000 ریال

تخفیف:10%

فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در جغرافیا

فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در جغرافیا

ناشر:پیام نور
29,000 ریال26,100 ریال

تخفیف:10%

مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل ونقل شهری

مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل ونقل شهری

ناشر:پیام نور
26,000 ریال23,400 ریال

تخفیف:10%

*کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی

*کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی

ناشر:پیام نور
23,000 ریال20,700 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
ژئومورفولوژی دینامیک

ژئومورفولوژی دینامیک

ناشر:پیام نور
75,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
هیدرولوژی کاربردی

هیدرولوژی کاربردی

ناشر:پیام نور
22,000 ریال19,800 ریال

تخفیف:10%

درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی

درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ناشر:پیام نور
87,000 ریال78,300 ریال

تخفیف:10%

مبانی محیط زیست

مبانی محیط زیست

ناشر:پیام نور
26,000 ریال23,400 ریال

تخفیف:10%

کارگاه برنامه ریزی شهری

کارگاه برنامه ریزی شهری

ناشر:پیام نور
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

*جغرافیای اقتصادی ایران 2 پیام نور

*جغرافیای اقتصادی ایران 2 پیام نور

ناشر:پیام نور
28,000 ریال25,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته

ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته

ناشر:پیام نور
25,000 ریال22,500 ریال

تخفیف:10%

راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی (2)

راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی (2)

ناشر:پیام دانشگاهی
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

مبانی اقلیم شناسی

مبانی اقلیم شناسی

ناشر:پیام نور
66,000 ریال59,400 ریال

تخفیف:10%

ژئومورفولوژی ایران

ژئومورفولوژی ایران

ناشر:پیام نور
35,000 ریال31,500 ریال

تخفیف:10%

ژئومورفولوژی ایران

ژئومورفولوژی ایران

ناشر:پیام نور
28,000 ریال25,200 ریال

تخفیف:10%

« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.