دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

روش تحقیق در علوم زیستی ویرایش دوم

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
425,000 ریال

حقوق محیط زیست 2چاپ دوم تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال

شناخت محیط زیست (زمین سیاره زنده)

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد
250,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی ویرایش دوم

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
135,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی ویرایش دوم

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
120,000 ریال

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

ناشر:دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
150,000 ریال

ناموجود

آلودگی های محیط زیست(آلودگی پسماند)

ناشر:خانیران
180,000 ریال

ناموجود

اصول هیدرولوژی کاربردی علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا
275,000 ریال

ناموجود

اصول هیدرولوژی کاربردی علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا
310,000 ریال

اصول هیدرولوژی کاربردی علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا
310,000 ریال

شناخت محیط زیست (زمین سیاره زنده)

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد
250,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد
45,000 ریال

روشهای نمونه برداری وتجزیه آلاینده های هوا3

ناشر:فن آوران
100,000 ریال

ناموجود

روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا جلد 2

ناشر:فن آوران
100,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.