دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
442 راهنمای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (آسیب شناسی اجتماعی)

442 راهنمای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (آسیب شناسی اجتماعی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال187,500 ریال

تخفیف:25%

354 راهنما مبانی جامعه شناسی (نسل سوم )

354 راهنما مبانی جامعه شناسی (نسل سوم )

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
230,000 ریال172,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنما مبانی جامعه شناسی

راهنما مبانی جامعه شناسی

ناشر:مهاتما گاندی (رسام)
50,000 ریال45,000 ریال

تخفیف:10%

750  راهنمای جامعه شناسی ایلات و عشایر

750 راهنمای جامعه شناسی ایلات و عشایر

ناشر:راه (مهر خاور)
70,000 ریال52,500 ریال

تخفیف:25%

139 راهنمای تامین و رفاه اجتماعی

139 راهنمای تامین و رفاه اجتماعی

ناشر:راه (مهر خاور)
110,000 ریال82,500 ریال

تخفیف:25%

741 راهنمای مبانی جمعیت شناسی

741 راهنمای مبانی جمعیت شناسی

ناشر:راه (مهر خاور)
90,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما جامعه شناسی روستایی

راهنما جامعه شناسی روستایی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
130,000 ریال97,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای مبانی جامعه شناسی 2 (نسل سوم) (طلایی)

راهنمای مبانی جامعه شناسی 2 (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
95,000 ریال71,250 ریال

تخفیف:25%

راهنمای مبانی مردم شناسی (انسان شناسی فرهنگی) (نسل سوم) (طلایی)

راهنمای مبانی مردم شناسی (انسان شناسی فرهنگی) (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
90,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای جامعه شناسی جهان سوم

راهنمای جامعه شناسی جهان سوم

ناشر:استاد (خردمندان)
95,000 ریال71,250 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

ناشر:استاد (خردمندان)
59,000 ریال44,250 ریال

تخفیف:25%

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

ناشر:راه (مهر خاور)
65,000 ریال48,750 ریال

تخفیف:25%

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
105,000 ریال78,750 ریال

تخفیف:25%

راهنمای مبانی جامعه شناسی (همراه)

راهنمای مبانی جامعه شناسی (همراه)

ناشر:همراه
49,000 ریال44,100 ریال

تخفیف:10%

راهنمای جامعه شناسی روستایی (استاد)

راهنمای جامعه شناسی روستایی (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
75,000 ریال56,250 ریال

تخفیف:25%

466  راهنمای مبانی جامعه شناسی

466 راهنمای مبانی جامعه شناسی

ناشر:راه (مهر خاور)
150,000 ریال112,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنما آمار در علوم اجتماعی

راهنما آمار در علوم اجتماعی

ناشر:استاد (خردمندان)
95,000 ریال71,250 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 1 (راه)

راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 1 (راه)

ناشر:راه (مهر خاور)
110,000 ریال82,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

ناشر:راه (مهر خاور)
115,000 ریال86,250 ریال

تخفیف:25%

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی

ناشر:پیام دانشگاهی
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای اصول علم سیاست (رشته علوم اجتماعی) (استاد)

راهنمای اصول علم سیاست (رشته علوم اجتماعی) (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
55,000 ریال41,250 ریال

تخفیف:25%

 مبانی جمعیت شناسی

مبانی جمعیت شناسی

ناشر:پیام دانشگاهی
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای جامعه شناسی روستایی

راهنمای جامعه شناسی روستایی

ناشر:راه (مهر خاور)
100,000 ریال75,000 ریال

تخفیف:25%

1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.