دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
ساختمان داده ها والگوریتم ها

ساختمان داده ها والگوریتم ها

ناشر:پیام نور
92,000 ریال82,800 ریال

تخفیف:10%

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

ناشر:پیام نور
270,000 ریال243,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
روش پژوهش و ارائه

روش پژوهش و ارائه

ناشر:پیام نور
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
اصول طراحی کامپایلرها

اصول طراحی کامپایلرها

ناشر:پیام نور
81,000 ریال72,900 ریال

تخفیف:10%

سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی

ناشر:پیام نور
105,000 ریال94,500 ریال

تخفیف:10%

طرح آزمایشهای 1

طرح آزمایشهای 1

ناشر:پیام نور
45,000 ریال40,500 ریال

تخفیف:10%

برنامه سازی پیشرفته C

برنامه سازی پیشرفته C

ناشر:پیام نور
108,000 ریال97,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر:پیام نور
75,000 ریال67,500 ریال

تخفیف:10%

فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالیی 3

فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالیی 3

ناشر:پیام نور
178,000 ریال160,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
فناوری اطلاعات در مدیریت (دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی) (1)

فناوری اطلاعات در مدیریت (دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی) (1)

ناشر:پیام نور
236,000 ریال212,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

ناشر:پیام نور
106,000 ریال95,400 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

ناشر:پیام نور
71,000 ریال63,900 ریال

تخفیف:10%

آزمایشگاه سیستم عامل

آزمایشگاه سیستم عامل

ناشر:پیام نور
16,000 ریال14,400 ریال

تخفیف:10%

زبان تخصصی کامپیوتر

زبان تخصصی کامپیوتر

ناشر:پیام نور
50,000 ریال45,000 ریال

تخفیف:10%

الکترونیک 1

الکترونیک 1

ناشر:پیام نور
49,000 ریال44,100 ریال

تخفیف:10%

آزمایشگاه مدارالکتریکی 1

آزمایشگاه مدارالکتریکی 1

ناشر:پیام نور
12,000 ریال10,800 ریال

تخفیف:10%

تحلیل و طراحی الگوریتم ها

تحلیل و طراحی الگوریتم ها

ناشر:پیام نور
81,000 ریال72,900 ریال

تخفیف:10%

زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم

زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم

ناشر:پیام نور
73,000 ریال65,700 ریال

تخفیف:10%

کاربرد کامپیوتر  ( آشنایی با کامپیوتر )

کاربرد کامپیوتر ( آشنایی با کامپیوتر )

ناشر:پیام نور
45,000 ریال40,500 ریال

تخفیف:10%

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 1

ناشر:پیام نور
98,000 ریال88,200 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
مدارمنطقی

مدارمنطقی

ناشر:پیام نور
84,000 ریال75,600 ریال

تخفیف:10%

حساب دیفرانسیل و انتگرال

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ناشر:پیام نور
57,000 ریال51,300 ریال

تخفیف:10%

1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.