دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
راهنما شیمی آلی 2

راهنما شیمی آلی 2

ناشر:همراه
73,000 ریال65,700 ریال

تخفیف:10%

راهنما بهداشت عمومی

راهنما بهداشت عمومی

ناشر:پیام دانشگاهی
55,000 ریال49,500 ریال

تخفیف:10%

راهنمای فیزیک عمومی 2 (همراه)

راهنمای فیزیک عمومی 2 (همراه)

ناشر:همراه
39,000 ریال35,100 ریال

تخفیف:10%

راهنمای شیمی عمومی1

راهنمای شیمی عمومی1

ناشر:راه (مهر خاور)
80,000 ریال60,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما فیزیک پایه 2

راهنما فیزیک پایه 2

ناشر:راه (مهر خاور)
180,000 ریال135,000 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
زبان تخصصی شیمی

زبان تخصصی شیمی

ناشر:راه (مهر خاور)
92,000 ریال69,000 ریال

تخفیف:25%

 راهنما فیزیک پایه 1(مکانیک)

راهنما فیزیک پایه 1(مکانیک)

ناشر:راه (مهر خاور)
170,000 ریال127,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما شیمی عمومی 1   ( حل مسائل )

راهنما شیمی عمومی 1 ( حل مسائل )

ناشر:پیام دانشگاهی
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای متون تخصصی فیزیک

راهنمای متون تخصصی فیزیک

ناشر:راه (مهر خاور)
140,000 ریال105,000 ریال

تخفیف:25%

471راهنمای تحلیلی فیزیک پایه1 عمومی

471راهنمای تحلیلی فیزیک پایه1 عمومی

ناشر:راه (مهر خاور)
190,000 ریال142,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای  شیمی تجزیه 1 (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)

راهنمای شیمی تجزیه 1 (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)

ناشر:پیام دانشگاهی
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای شیمی تجزیه دستگاهی (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)

راهنمای شیمی تجزیه دستگاهی (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)

ناشر:پیام دانشگاهی
140,000 ریال126,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای شیمی عمومی 1

راهنمای شیمی عمومی 1

ناشر:پیام دانشگاهی
120,000 ریال108,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای (حل مسائل) فیزیک پایه 1

راهنمای (حل مسائل) فیزیک پایه 1

ناشر:پیام دانشگاهی
120,000 ریال108,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای فیزیک پایه 2 (استاد) (بر اساس کتاب: محمد ابراهیم ابوکاظمی)

راهنمای فیزیک پایه 2 (استاد) (بر اساس کتاب: محمد ابراهیم ابوکاظمی)

ناشر:استاد (خردمندان)
150,000 ریال112,500 ریال

تخفیف:25%

ناموجود
راهنما شیمی عمومی 2

راهنما شیمی عمومی 2

ناشر:پیام دانشگاهی
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما زبان تخصصی (رشته شیمی)

راهنما زبان تخصصی (رشته شیمی)

ناشر:پیام دانشگاهی
60,000 ریال54,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما زبان تخصصی (رشته فیزیک)

راهنما زبان تخصصی (رشته فیزیک)

ناشر:پیام دانشگاهی
80,000 ریال72,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای ریاضی عمومی 2رشته شیمی

راهنمای ریاضی عمومی 2رشته شیمی

ناشر:پیام دانشگاهی
160,000 ریال144,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای شیمی آلی 1 (حل مسائل) (پیام دانشگاهی)

راهنمای شیمی آلی 1 (حل مسائل) (پیام دانشگاهی)

ناشر:پیام دانشگاهی
200,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:10%

1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.