دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

خرید کتاب آمار و ریاضی

روش های ناپارامتری

روش های ناپارامتری

ناشر:پیام نور
300,000 ریال
فرآیندهای تصادفی

فرآیندهای تصادفی

ناشر:پیام نور
270,000 ریال

ناموجود
تحلیل آماری

تحلیل آماری

ناشر:پیام نور
480,000 ریال
بهینه سازی خطی

بهینه سازی خطی

ناشر:پیام نور
670,000 ریال
مباحثی در نظریه حلقه و مدول

مباحثی در نظریه حلقه و مدول

ناشر:پیام نور
65,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر:پیام نور
94,000 ریال

ناموجود
راهنما ریاضیات گسسته

راهنما ریاضیات گسسته

ناشر:استاد (خردمندان)
109,000 ریال
توپولوژی عمومی

توپولوژی عمومی

ناشر:پیام نور
35,000 ریال

ناموجود
مبانی هندسه

مبانی هندسه

ناشر:پیام نور
105,000 ریال

ناموجود
جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

ناشر:پیام نور
55,000 ریال

ناموجود
مبانی ماتریس ها و جبر خطی

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

ناشر:پیام نور
131,000 ریال

ناموجود
راهنمای معادلات دیفرانسیل (طلایی)

راهنمای معادلات دیفرانسیل (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
150,000 ریال
راهنمای توابع مختلط

راهنمای توابع مختلط

ناشر:استاد (خردمندان)
77,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل (بخش 1)

معادلات دیفرانسیل (بخش 1)

ناشر:پیام نور
37,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل (بخش 2)

معادلات دیفرانسیل (بخش 2)

ناشر:پیام نور
17,000 ریال

ناموجود
راهنمای معادلات دیفرانسیل

راهنمای معادلات دیفرانسیل

ناشر:استاد (خردمندان)
179,000 ریال
مبانی ریاضیات

مبانی ریاضیات

ناشر:پیام نور
23,500 ریال

ناموجود
آنالیز ریاضی 2

آنالیز ریاضی 2

ناشر:پیام نور
32,000 ریال

ناموجود
نظریه اعداد

نظریه اعداد

ناشر:پیام نور
26,400 ریال

ناموجود

 

1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.