دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات یادواره ی کتاب

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی چاپ یازدهم

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی چاپ یازدهم

ناشر:یادواره ی کتاب
85,000 ریال

ناموجود
روشهای تحقیق در علوم انسانی شورینی

روشهای تحقیق در علوم انسانی شورینی

ناشر:یادواره ی کتاب
140,000 ریال

ناموجود
روشهای پیشرفته آماری درعلوم زیستی وکشاورزی

روشهای پیشرفته آماری درعلوم زیستی وکشاورزی

ناشر:یادواره ی کتاب
120,000 ریال

ناموجود
بستر های فهم برنامه ریزی

بستر های فهم برنامه ریزی

ناشر:یادواره ی کتاب
110,000 ریال

ناموجود
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی چاپ یازدهم

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی چاپ یازدهم

ناشر:یادواره ی کتاب
240,000 ریال

ناموجود
گرامر جامع زبان انگلیسی (چاپ هشتم)

گرامر جامع زبان انگلیسی (چاپ هشتم)

ناشر:یادواره ی کتاب
350,000 ریال

ناموجود
سیاست بازرگانی ومدیریت استراتژیک

سیاست بازرگانی ومدیریت استراتژیک

ناشر:یادواره ی کتاب
110,000 ریال

ناموجود
مدیریت خرید و انبارداری

مدیریت خرید و انبارداری

ناشر:یادواره ی کتاب
110,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.