دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات انتشارات مهکامه

حس مکان در گردشگری

حس مکان در گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
1,100,000 ریال
اصول برگزاری مراسم و رویداد ها

اصول برگزاری مراسم و رویداد ها

ناشر:انتشارات مهکامه
900,000 ریال
شهر سبز خانه های پایدار حومه های پایدار

شهر سبز خانه های پایدار حومه های پایدار

ناشر:انتشارات مهکامه
890,000 ریال

ناموجود
کارکنان مار صفت در سازمان

کارکنان مار صفت در سازمان

ناشر:انتشارات مهکامه
1,300,000 ریال

ناموجود
قوانین و مقررات تورگردانی

قوانین و مقررات تورگردانی

ناشر:انتشارات مهکامه
1,850,000 ریال
مجموعه مهارت های کار آفرینان 6 جلدی

مجموعه مهارت های کار آفرینان 6 جلدی

ناشر:انتشارات مهکامه
4,000,000 ریال

ناموجود
نقشه خوانی و GPS در گردشگری

نقشه خوانی و GPS در گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
265,000 ریال

ناموجود
آشنایی بافن راهنمایی درتور

آشنایی بافن راهنمایی درتور

ناشر:انتشارات مهکامه
375,000 ریال
مبانی اقتصاد پایدار در موزه ها

مبانی اقتصاد پایدار در موزه ها

ناشر:انتشارات مهکامه
720,000 ریال
اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ

ناشر:انتشارات مهکامه
485,000 ریال
مبانی جامعه شناسی فرهنگی

مبانی جامعه شناسی فرهنگی

ناشر:انتشارات مهکامه
525,000 ریال
مدیریت موزه

مدیریت موزه

ناشر:انتشارات مهکامه
695,000 ریال
مروری بر مبانی رویکرد ها و مدل های برنامه ریزی گردشگری

مروری بر مبانی رویکرد ها و مدل های برنامه ریزی گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
485,000 ریال

ناموجود
مدیریت ژئوتوریسم

مدیریت ژئوتوریسم

ناشر:انتشارات مهکامه
300,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.