دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات انتشارات مهکامه

نقشه خوانی و GPS در گردشگری

نقشه خوانی و GPS در گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
265,000 ریال
آشنایی بافن راهنمایی درتور

آشنایی بافن راهنمایی درتور

ناشر:انتشارات مهکامه
375,000 ریال
مبانی اقتصاد پایدار در موزه ها

مبانی اقتصاد پایدار در موزه ها

ناشر:انتشارات مهکامه
720,000 ریال
اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ

ناشر:انتشارات مهکامه
485,000 ریال
مبانی جامعه شناسی فرهنگی

مبانی جامعه شناسی فرهنگی

ناشر:انتشارات مهکامه
525,000 ریال
مدیریت موزه

مدیریت موزه

ناشر:انتشارات مهکامه
695,000 ریال
مدیریت ژئوتوریسم

مدیریت ژئوتوریسم

ناشر:انتشارات مهکامه
300,000 ریال
جغرافیای گردشگری

جغرافیای گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
485,000 ریال
راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه
585,000 ریال
راهنمای موزه

راهنمای موزه

ناشر:انتشارات مهکامه
375,000 ریال
راهنمای گردشگری سلامت

راهنمای گردشگری سلامت

ناشر:انتشارات مهکامه
395,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.