دسته بندی
دسته بندی کالاها

 

495,000 ریال

به این کالا امتیاز بدهید:

کتاب رساله ی تاریخ (جستاری در هرمنوتیک تاریخ)                             

تعداد بازدیدکننده : 292
  • مشخصات محصول
مرکز
فارسي
6
1399
رقعی
شومیز
182
عمومی
فلسفی/
180  گرم
9789643059637
 

 معرفی کتاب رساله ی تاریخ (جستاری در هرمنوتیک تاریخ)

" فصل های سه گانۀ این کتاب به برخی از مهم ترین مسائل هرمنوتیک می پردازند. موضوع فصل نخست، دو مفهوم اصلی تاریخ است. یکی خود رویدادهای گذشته و دیگری گفتمانی که بیان نظام مند آن رویدادها را ممکن می کند و موجب دانایی تاریخی می شود. در این فصل روشن می شود که هرگونه شرح و توصیف رویدادهای تاریخی در حکم ارائۀ تأویلی از آن ها است و گذشته هرگز به طور کامل و دقیق بازشناختنی نیست. در فصل دوم مهم ترین مباحث فلسفی دربارۀ تاریخ مطرح می شوند، مباحثی که به طور عمده در فلسفۀ مدرن و از سدۀ هجدهم به این سو تدوین شده اند. فصل سوم بحث هایی تازه را دربارۀ ارتباط میان تاریخ نگاری و روایت داستانی پیش می کشد. بحث هایی که هم چنان در محافل دانشگاهی غرب جریان دارند و از این جهت می توانند برای خوانندۀ فارسی زبان تازگی داشته باشند. "
 
  دیدگاه کاربران
محصولاتی که ما به شما پیشنهاد می کنیم
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.